privacitat

AVÍS LEGAL

Setier SL (en endavant l’Empresa), amb CIF B43776434, direcció C/ Guerau De Liost 9  43206 – (Reus) – Tarragona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina web d’Internet www.casanavas.cat.

Amb els límits establerts en la llei, l’Empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’internet.

Els continguts i informació no vinculen a l’Empresa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta simplement d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de l’Empresa pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que l’Empresa no pot controlar. Per tant, l’Empresa no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software y la resta de contingut inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de l’Empresa o els seus llicencians. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Empresa.

Tanmateix, per accedir a alguns del serveis que l’Empresa ofereix a través del lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Paarlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades t’informem que, mitjançant el compliment dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de l’Empresa amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-te de les millores del lloc web. Tanmateix, t’informem de la possibilitat de que exerceixis els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant un correu electrònic a [email protected] o a la direcció Plaça Mercadal 5-7, 43201 – Reus, Tarragona. Per a més informació sgueix llegint la Política de Provacitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Setier SL (en endavant l’Empresa), en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: casanavas.cat, s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de casanavas.cat

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Setier.

Aquestes dades solament seran cedits a  aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de complir la finalitat mencionada anteriorment.

L’Empresa adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme amb l’exposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts al ja citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot ser realitzat pel propi usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected] o a la direcció Plaça Mercadal 5-7, 43201 – Reus, Tarragona.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades?

A l’Empresa, tractarem les teves dades obtingudes a través del Lloc Web www.casanavas.cat, amb les següents finalitats:

 1. En cas de contractació dels béns o serveis oferts a través de casanavas.cat, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis dispostos a casanavas.cat.
 3. Remetre butlletins (altrament coneguts com a newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de Setier i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a la direcció anteriorment mencionada.

Els camps de dits registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquetes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals obtingudes?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva eliminació i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les seves dades es realitza ambles següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de l’Empresa, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que un cop llegida, en cas de conformitat, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella de confirmació disposada a tal efecte.

En cas de que no en facilitis les dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Empresa, tret d’obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de las disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació:

Dades recopilades per usuaris dels serveis

Als casos en que l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als serveis d’allotjament compartit, Setier no se’n fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat amb la LSSI

L’Empresa informa de que, com a prestador de serveis d’allotjament de dades i en virtut de l’establert a la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació de la Informació y de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en que es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser usats en el marc d’una investigació criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals del Ministerio que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les ‘Fuerzas y Cuerpos del Estado’ es farà en virtut al disposat a la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat interectual de l’Empresa

L’Empresa és titular de tots els drets s’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.casanavas.cat i els serveis oferts al mateix, així com dels programes necessaris per la seva implementació i la informació relacionada.

No s’admet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.casanavas.cat sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per l’Empresa, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

L’Empresa disposa dels drets d’explotació oi propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix dret algun i llicència pel servei contractat, sobre el software necessari per la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessàries pel compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració dels mateixos.

Per tota l’actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de l’Empresa, quedant prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Setier, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pugui produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva part.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per l’Empresa i, en particular de:

 • La utilització que resulti contraria a les lleis espanyoles o que infringeixin els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de l’Empresa, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altra contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les direccions de correu electrònic per l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a l’Empresa per les despeses que genera la imputació de l’Empresa en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

L’Empresa realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, no obstant no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les mencionades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’ultima còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Setier, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat y volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa al preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a l’Empresa.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. L’Empresa no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre medi de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas dels usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia, l’Empresa si que està autoritzada a l’enviament de comunicacion comercials referents a produtes o serveis de la Casa Navàs que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En qualsevol cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

POLÍTICA DE COOKIES

Setier SL (en endavant l’Empresa) informa sobre l’ús de les cookies a la seva página web casanavas.cat

Què són les cookies?

Les cookies son arxius que es poden descarregar al teu equip a través de les pàgines web. Són eines que permeten oferir un gran nombre de serveis per a l’usuari. Entre d’altres, permeten a una página web emmagatzemar y recuperar información sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la información obtinguda, es poden utilizar per al reconeixament de l’usuari i per tant millorar el servei oferit.

Tipus de cookies

Segons quina sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin es poden distinguir dos tipus:

 • Cookies pròpies: les que s’envíen e l’equip de l’usuari des d’un equip o domini que és gestionat pel propi editor i des del que s’ofereix el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Cookies de tercers: les que s’envíen e l’equip de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

En el cas de que les cookies siguin instal·lades des d’un eqquip o domini gestionat pel popi editor pero la información que se’n reculli a través d’aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades pròpies.

Existeix també una segona classificació segons el termini que permaneixen emmagatzemades al navegador del client, podent-se tractar de:

Cookies de sessió: dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una página web. Se solen usar per emmagatzemar información que només interessa conservar per la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola vegada (p.e. una llista de productes adquirits).

Cookies persistents: les dades segueixen emmagatzemades a la màquina y poden ser consultades i tractades durant un període de temps definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts avaris anys.

Per últim, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per la que es tractin les dades obtingudes:

Cookies tècniques: aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una página web, plataforma o aplicació i la utilització de diferents opcioins o serveis que existeixin en la mateixa, per exemple, controlar el tràfic i la comunicación de dades, identificar la sessió, accedir a zones d’accés restringit, recordar els elements integrants d’una comanda, realizar el procés de compra d’una comandaa, realizar la sol·licitut d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilizar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de videos o de so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de personalització: permeten a l’usuari l’accés al servei amb algunes característiques de carácter general predefinides en funció d’una serie de criteris de la màquina de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través de qual accedeix al servei, la configuración regional des d’on accedeix al servei, etz.

Cookies publicitàries: permeten la gesió, de la manera més eficaç posible, dels espais publicitaris.

Cookies de publicitat comportamental: emmagatzemen infoormació del comportament dels usuaris obtinguda gràcies a l’observació continuada dels hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest.

Cookies de xarxes socials externes: s’utilitza per que els visitat¡nts puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram…) i que es generen únicamentper els usuaris de les mencionades xarxes socials. Les codicions d’utilització d’aquestes cookies i la información recopilaada es regula per la política de privacitat de la plataforma  social correponent.

Desactivació i eliminació de cookies

Tens l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuración de les opcions del navegador instal·lat al teu equip. Al desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podríendeixar d’estar operatius. La manera de deshabilitar les cookies varia en funció del navegador, però normalment pot fer-se des del menú Eines o Opcions. També es pot consultar el menú d’Ajuda del navegador on pots trovar instruccions. L’usuari podrá en qualsevol momento escollir quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuración de les opcions del navegador instal·lat al teu ordinador.

 • Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
 • Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

A més, també pots gestionar l’emmagatzemament de cookies del teu navegador amb eines com les següents:

Cookies utilitzades a www.casanavas.cat

www.casanavas.cat assumeix que vostè accepta l’ús de cookies. No obstant, mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part inferior o superior de qualsevol pàgina del lloc a cada inici de sessió amb l’objectiu de que en siguis conscient.

Davant d’aquesta informació és possible realitzar les següents accions:

Acceptar cookies. No es tornarà a mostrar aquest avís en qualsevol pàgina del lloc durant la present sessió.

Tancar. S’oculta l’avís a la pàgina actual.

Modificar la configuració. Podràs obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de www.casanavas.cat i modificar la configuració del teu navegador.